Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“ е във връзка с разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 80 от 2018г.).

С промените в Закона за пътищата е въведена възможността от 1 януари 2019 г. пътните превозни средства (ППС) до 3,5 тона (леки автомобили) да заплащат още един вид винетна такса - уикенд винетна такса, както и заплащане на компенсаторна такса, съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗП за всички видове ППС при установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗП.

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели определяне на размера на въведените с чл. 10а от ЗП уикенд винетна такса и с чл. 10, ал. 2 от ЗП компенсаторна такса, както и изрично уреждане на възможността водачите на моторни превозни средства с чуждестранна регистрация да заплащат определените в евро такси и в левовата им равностойност.

Предвидените промени касаят изменения и допълнения на чл. 10, 25 и 26 от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”, както  и създаване на нова разпоредба, в която да бъде определен размерът на компенсаторната такса.

Коментари и предложения по проекта на постановлението могат да бъдат изпращани на имейл: press@mrrb.government.bg.


Дата на откриване: 16.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 16.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 ноември 2018 г. 00:18:01 ч.
griby76

Да се спре рекета с изтичащите винетки на ГКПП.

При въвеждането на компесаторната такса трябва много добре да се помисли по какъв начин да се таксуват изчакващите граничен и митнически контрол камиони на ГКПП.Особенно на ГКПП-та като Русе и Силистра ,където нерядко се чака по 10-12 часа,а самите камиони са на територията на населеното място и по Закона за движението по Пътищата нямат нужда от винетка,В много случай винетките им изтичат на 150-200 метра от граничния пункт и да им се събират 90 евро за това че са чакали да бъдат обработени е не само нелогично и нечестно,но и нарушение на общочовешки норми за морал.Държавата изглежда като нагъл обирджия в очите на чуждите граждани.Същия проблем възниква и с лекия трафик-често на тия пунктове-Зусе и Силистра румънските граждани идват само да напазаруват в нашите магазини и да посетят местни ресторанти и заведения,без да напускат територията на населеното място.Облагането на тоя вид туризъм намалява конкуретното предимство на местната икономика и пречи на регионалната свързаност.