Обществени консултации

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА УСЛУГИ ЗА ОБМЕН НА ЕВРОПЕЙСКА БАЗА ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ/КОРПУСИТЕ

На европейско ниво през 2006 г. започна разработването на многогодишен план за действие за насърчаване на вътрешния воден транспорт под името „NAIADES”Навигация и вътрешен воден транспорт, действие и развитие в Европа. Две години по-късно, през 2008 г., Европейската комисия започна разработването на Платформа за прилагането на NAIADES (PLATINA) с цел подпомагане прилагането наNAIADES.

В рамките на PLATINA, австрийската компания за вътрешен воден транспорт по река Дунав (Österreichische Wasserstraßen-Gesellschaft m.b.H. (VIA DONAU), 100 % от която е собственост на австрийската държава, е възложила на частна трета страна развитието, изпълнението и пилотното опериране на „Европейска база данни за корабите/корпусите (European Hull Data Base)” (EHDB), която в пилотна фаза ще служи като център за събиране, обработване, съхранение и обмен на данни за корабите/корпусите.
 

Европейската база данни за корабите/корпусите е разработена и въведена и се намира в пилотна фаза, като фактически се управлява от частна трета страна, която на свой ред получава инструкции и е договорно обвързана с VIA DONAU, косвено действаща за PLATINA. EHDB се основава на и е описана в документ, изготвен от работната група за Международно електронно отчитане (докладване) – ERI (Electronic Reporting International), за данни за корабите/корпусите и Уникален идентификационен номер/ID и одобрена от експертната група на
ERI.
 
В процеса на работата става все по-очевидно, че развитието и внедряването на основни информационни услуги за трафика и по-специално на транспортните информационни услуги среща сериозни законови пречки. Международният обмен на данни е възможен само при наличието на устойчива законова база и допълнителни административни споразумения между участващите държави. За да се осигури развитието и напредъка на този обмен, в рамките на проекта IRIS Europe II беше идентифицирано и разработено така нареченото краткосрочно решение за законово обезпечаване, което да направи възможен международният обмен на данни до момента, в който бъде установена законова база на европейско ниво.

Лице за контакти
Силвина Бакърджиева – старши експерт в Дирекция „ЕСМОП” ИА”Морска администрация” 02/930 0910


Дата на откриване: 19.8.2011 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.9.2011 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари