Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища

С проекта на постановление се предлага приемането на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища на основание чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата, както и отмяна на  Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (ЗП). Предложеният проект на постановление на Министерския съвет е  с цел привеждане на подзаконовата нормативна уредба в съответствие със Закона за пътищата. Съгласно разпоредбата на чл. 10, ал. 6 от ЗП условията и редът за събиране на таксите по ал. 4 и 5 от чл. 10 от ЗП се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Промените в Закона за пътищата (Обн., ДВ, бр. 80 от 2018г.) налагат обществените отношения, регламентирани в Наредбата за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата, приета с Постановление  № 291 на Министерския съвет от 2016 г., която към момента  регулира както таксите по чл. 10, ал. 4 и 5 от Закона за пътищата за специално ползване на републиканските пътища и за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища, така и таксите по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата за преминаване по платената пътна мрежа, да бъдат преразгледани съгласно новата нормативна уредба.

С предложения проект на наредба се регламентират обществените отношения, свързани с условията и реда за събиране на такси за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по чл. 10, ал. 4 от Закона за пътищата - мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в „Държавен вестник“ и такси за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях по чл. 10, ал. 5 от ЗП.

 


Дата на откриване: 14.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 14.12.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 ноември 2018 г. 10:38:04 ч.
IvanovI

Ревизия в АПИ, а не нови такси!

Категорично не съм съгласен. На фона на тежките инциденти, които се случиха в последно време поради некачествени пътища (напр. Своге), след като аргументът за повишаване на цената на винетката беше именно подобряване на поддръжката на пътищата; и след инцидентите с тунелите като убитата от паднало осветително тяло жена и свлачището пред чисто новичкия тунел на АМ "Люлин", очевидно проблемът не е липсата на средства, а лошото стопанисване от страна на АПИ. Следва да бъдат преразпределени наличните средства и да се повиши контролът върху ефикасността на дейността на въпросната агенция, вместо да се търсят нови начини за още  постъпления.

15 ноември 2018 г. 12:20:42 ч.
skuks

Защо отделна такса за всеки мост или път?

Хайде пак да си доплащаме...защо са тези винетки и данъци и такси...всеки да си намисли една магистрала и да си я изплаща...поне ще му е ясно колко дава за пътища, а не глупостите, с които ни заливат и то в последния момент...и пак ше мине между другото, че това няма да се прочете от всички...а ще се стачкува след после...

15 ноември 2018 г. 14:18:39 ч.
citizen

Двойно таксуване - веднъж за винетка + такси за съоръжения

Твърдо против съм, особено ако тези такси ще се налагат за вече съществуващи публични съоръжения. Ако са частни и на концесия има логика, но при положение, че ще плащаме винетки, а тежкотоварните - тол такса, тогава не виждам логика да плащаме допълнително! Освен това, ще има ли алтернативи на тези съоръжения или проходи?

15 ноември 2018 г. 15:13:04 ч.
nenchosp

Антипазарна наредба със странни цели

Пита се защо държавата иска да строи държавни "търговски крайпътни обекти"? Започваме нови държавни стопански дружества ли? Такива, които да конкурират частните? Разбира се това са само мотивите за да започнат да се събират пари, а всъщност ще идат за предизборната кампания догодина...

"площадки за оказване на пътна помощ срещу заплащане и на пътни връзки към тях;"  - такова чудо няма в нито една страна. Ще е много любопитно да се види.

"в) рекламни съоръжения;" - държавата ше конкурира фирмите в сферата на рекламата? Защо?

 

Като оставим това настрана, стои въпроса какво правим с хората, живеещи във средата на планински проход например? Има много населени места в тях и до тях. И хора, които за да стигнат до общинския/областния си център трябва да минават оттам регулярно? Или тези, които пътуват до местоработата си? Това са прекомерни разходи, които да влязат в джоба на дълбоката държава.

 

15 ноември 2018 г. 18:28:08 ч.
vsotirov

Нескопосаният опит за двойно таксуване няма да мине нито в Страсбург, нито в съда на ЕС

Явно се търси нов начин за скрит данък за попълване на държавната, а вероятно и на партийната(?) хазна. Никой досега не беше съобщавал, че се подготвя подобна наредба. Вероятно в хода на подготовката на тол-системата на някои хора им се е сторило, че очакваните постъпления ще са доста малко – гръмко се обещаваше, че ще бъдат близо 1 млрд.- лева годишно, и сега търсят начини да събират повече.

Нека припомним,че преди десетина години, когато се въведоха винетките, отново се лансираше идея за паралелно плащане и на тол-такси, но от Европа ни предупредиха, че ще нарушим правилата, защото не може да плащаш два пъти за една и съща услуга. Я тогава ние плащахме и пътен данък, който трябваше да бъде отменен.

И ето, че сега се тръгва по същия абсолютно незаконен път. Просто е удивително как на съставителите на наредбата е могло да им хрумне да събират такси за използване на крайпътни търговски обекти и дори на „площадки за оказване на пътна помощ и на пътни връзки към тях“. Навсякъде в Европа ползването на крайпътните съоръжения за почивка, храна и тоалетни край магистралите е калкулирано в цената на винетките. И ако сме толкова глупави да станем пионери в това начинание, можем да очакваме, че веднага ще ни осъдят както в Страсбург, така и в съда на ЕС в Люксембург за тази новост...

Някой по-горе основателно поставя въпроса за планинските проходи. В планинските райони живеят много хора, които всеки ден пътуват до месторабота, на училище или до областния/общинския център. Платили са си и винетки за ползване на пътищата. А сега чиновниците от София ще искат да им бръкнат още по-дълбоко в джобовете.

В някои страни от ЕС има отделно заплащане само за някои свръхскъпи пътни съоръжения – дълги тунели и мостове, за да се покрият разходите по изграждането им. Каква е логиката да се плаща за преминаване през прохода Рожен в Родопите, например, който е изграден преди десетки години, и то при положение, че си си платил за винетка?

Може би някои чиновници в МРРБ и в АПИ се надяват тяхното хрумване да мине без много шум и затова не дават широк гласност на този проект, макар че го обявяват за обществено обсъждане. Но ако успеят да го прокарат тихомълком, то тогава ще трябва да се сблъскат с народния гняв впоследствие, както сме свидетели тези дни по повод на намерението за рязко вдигане на цената на застраховката „Гражданска отговорност“ и на данъка върху старите коли.

 

16 ноември 2018 г. 21:42:33 ч.
dianamehmedali

Влизането на тази наредба в сила ще отвори вратата към това да се събират допълнителни такси

Ако мнимателно се задълбочим в това предложение можем да видими, че това е опит да се въведе допънително заплащане за използването на съоръженията определени в чл. 10 ал. 4 от Зъкона за пътищата (Чл. 10 (4) За ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища по ал. 1 - мостове, тунели и/или планински проходи, посочени в списък, приет с решение на Министерския съвет и обнародван в "Държавен вестник", може да се въвежда такса за ползване на съответното съоръжение и/или проход. Тази такса не се въвежда за пътищата, за които се събира такса по ал. 1, т. 2.). Тук непременно трябва да направаим уточнението, че тези такси няма да се събират за онези ППТ, които плащат ТОЛ такса (чл. 10, (1), т. 2. от Закона за пътишата).  ТОЛ такси обаче съгласно Закона зъ пътищата (Чл. 10б (3) Тол таксата се заплаща от собственика или ползвателя на пътното превозно средство за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3,5 тона, извън тези по чл. 10а, ал. 9, като заплащането й дава право на пътното превозно средство, за което е заплатена, да измине определено разстояние между две точки.) Така в заключение можем да кажем, че всички, които ще заплащат винетни такси (шофьорите на леки автомобили до 3,5 т.) ще се налага за някой съоряжения за доплащат, за да могат да преминават през някой съоръжения, а тези, които заплащат ТОЛ такси или са над 3,5 т. няма за залащат такив такси. Това реално е скрито увеличение на винетките, което не може да се прогнозира точно колко процента ще бъде.

18 ноември 2018 г. 10:05:19 ч.
Irina Mateva

Въвежда се повторно плащане за една и съща услуга - ползване на пътищата

Съгласно чл.10 ал.4 от Закона за пътищата такса за ползване на пътните съоръжения не може да бъде въвеждана за пътищата, за които се плаща тол такса - това изключва магистралите от списъка. Нормата е императивна и забранява въвеждането на такса за такъв път, без да прави разлика между вида автомобили, които се движат по него - т.е. без значение дали са платили винетна такса или тол такса за правото да преминат по него.

На следващо място винетната такса дава право на ползване на услуга - ползване на републиканската пътна мрежа, т.е. на пътищата в тази мрежа. Съгласно чл. 5 от ЗП пътищата включват следните елементи: обхват на пътя, пътни съоръжения, пътни принадлежности. Следователно със заплащането на винетната такса се покрива и ползването на пътните съоръжения - мостове, виадукти, тунели, проходи и други, като елементи на пътищата. Изискването да се заплаща отделно за ползване на отделни елементи на пътя по същество ще представлява изискване за повторно заплащане на същата, вече платена услуга, което е недопустимо.

Не на последно място проектът не дава никаква яснота по отношение на критериите, въз основа на които МС ще взима решение за включването или изключването на едно пътно съоръжение във въпросния списък. Такива критерии липсват и в закона, а това би препятствало съдебния контрол върху решението на МС. Критериите следва да са нормативно определени и изчерпателно изброени в закона, в едно със задължението за включените в списъка пътни съоръжения да бъдат осигурени алтернативи за преминаване - по други пътища, при това с качество, гарантиращо безопасността на пътуването по тях.

И накрая - списъкът на МС следва да бъде приобщен като неразделна част от предложения подзаконов нормативен акт и също следва да бъде подложен на обществено обсъждане - за да могат местните общности да преценят дали е налице алтернативен мършрут за пътуване и ако не - да направят своевременно своите възражения относно включването или изключването на съоръженията по един път в списъка.