Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

Предлаганите промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж са свързани с изменение на текстовете на чл. 7 и чл. 8 от наредбата, които уреждат правото и реда за отпускане на персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител.

 

От 1 януари 2019 г. с последните промени в Закона за семейните помощи за деца (обн., ДВ, бр. 88 от 2018 г.) се създаде нов вид месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител, която се отпуска без доходен критерий, ако са налице и останалите предпоставки.

 

Новата месечна помощ ще може да се получава заедно с останалите видове помощи по Закона за семейните помощи за деца, но няма да може да се получава с персонална пенсия на дете по чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване.


Дата на откриване: 14.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 14.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари