Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата, приет с приет с Постановление № 245 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 98 от 2000 г.)

С проекта на постановление на Министерския съвет се цели изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за пътищата с оглед необходимостта нормативният акт да бъде съобразен със Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата (обн., ДВ, бр. 80 от 2018 г.) и по-конкретно с регламентацията на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка) и на база изминато разстояние за пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол).

В проекта на нормативен акт се предвижда, че за осигуряване на дейностите по събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, Агенция „Пътна инфраструктура“ изгражда, оперира и поддържа Електронната система за събиране на пътни такси по чл. 10, ал. 1 от Закона за пътищата, състояща се от електронна система за издадените електронни винетки и електронна система за събиране на тол такси.

Предвижда се, че Агенция „Пътна инфраструктура поддържа системите за генериране и продажба на електронни винетки и маршрутни карти, организира разпространяването и поддръжката на бордови устройства, за целите на тол таксуването в съответните области на пътни такси на агенцията.

С оглед промените в Закона за пътищата, с настоящия проект на постановление на Министерския съвет се отменят разпоредбите, касаещи издаването на хартиени винетни стикери.

 


Дата на откриване: 14.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 14.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари