Обществени консултации

Проект Наредба за оттегляне на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград

 
Съгласно чл. 26, ал. 4, пр. 2 от Закона за нормативните актове, чрез настоящото публикуване, Община Велинград предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект: Наредба за отмяна на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград, приета с решение на Общински съвет Велинград № 231/26.05.2016 г. с протокол №7/26.05.2016 г., изм. по решение №308/28.07.2016 г. на Административен съд Пазарджик във връзка с оттегляне изцяло на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Велинград, приета с решение на Общински съвет Велинград № 231/26.05.2016 г. с протокол №7/26.05.2016 г., изм. по решение №308/28.07.2016 г. на Административен съд Пазарджик по образувано адм. дело № 875/2018 г. по описа на Административен съд Пазарджик.
 
ВАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА БИХТЕ МОГЛИ ДА ДАДЕТЕ ОТ 13.11.2018 Г. ВКЛ. ДО 14.12.2018 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, КАКТО СЛЕДВА:
А) ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ НА АДРЕС: obshtina@velingrad.bg
Б) ЧРЕЗ ОТДЕЛ „АИОВО”


Дата на откриване: 13.11.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 14.12.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари