Обществени консултации

Проект на Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние

С проекта на постановление се цели приемането на подзаконов нормативен акт, който да уреди условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, в изпълнение на законовата делегация на чл. 10, ал. 7 от Закона за пътищата.

С проектa на наредба се създава подзаконова регламентация на принципите на функциониране на смесената система за таксуване на различните категории пътни превозни средства - на база на изминато разстояние за превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона (тол) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до или равна на 3.5 тона (електронна винетка).

Уреждат се детайлно правоотношенията, свързани с условията и реда за събиране на таксите по чл. 10, ал. 1 и 2, чл. 10а, ал. 2 и чл. 10б, ал. 5 от Закона за пътищата, начините за изчисляването и заплащането им.

Уредени са субектите на системата за събиране на пътни такси: правомощията на лицето, събиращо пътните такси; изисквания за регистрация към доставчиците на Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние (ЕУЕСТ); изисквания за регистрация към националните доставчици на услуги за електронно събиране на такса за изминато разстояние; доставчици на декларирани данни.

Уреждат се условията, при които се предоставя Европейска услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние, и редът за осигуряване на оперативна съвместимост между системите на доставчиците на услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и системите на лицето, събиращо пътни такси

Проектът на нормативен акт е съобразен с изискванията на Директива 1999/62/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 1999 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури и Директива 2004/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за оперативната съвместимост на електронни системи за пътно таксуване в Общността, както и с разпоредбите на Решение 2009/750/ЕО за определяне на Европейската услуга за електронно събиране на такса за изминато разстояние и нейните технически елементи.

 


Дата на откриване: 31.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 30.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари