Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии

Проектът на Наредба за изменение и допълнение (НИД) на Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии (Наредба № РД-02-20-2 от 2017 г.) се издава на основание чл. 75, ал. 4 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2001 г.).

Проектът на наредба е изготвен за създаване на условия за прилагане на новосъздадения модел за извършване на транспортно проучване за влиянието на допълнителното натоварване на уличната мрежа и градската среда от трафик, привлечен от изграждането на нови обекти, за които са предвидени повече от 200 места за паркиране и гариране. Изграждането на тези обекти, както и надстрояването, пристрояването и промяната на предназначението на съществуващи обекти, които биха довели до създаване на повече от 200 места за паркиране и гариране, ще натовари значително уличната мрежа и градската среда. С оглед осигуряване комфорта за обитаване на гражданите наредбата въвежда механизъм за предварително транспортно проучване, което ще се взема предвид от органа, компетентен да одобри инвестиционния проект.


Дата на откриване: 29.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 14.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари