Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за Българската народна банка

Във връзка с осъществяване на процедурата, както и съгласно изискванията на Решение ECB/2014/5 и подаденото заявление от българските власти, законопроектът осигурява необходимите законодателни промени, уреждащи ролята на ЕЦБ в националната рамка по надзор на банковите финансови институции, считано от датата на стартиране на тясното сътрудничество. Приемането на необходимите промени в законодателството, свързани с правомощията на ЕЦБ в периода на тясно сътрудничество, е една от мерките от приетия от българското правителство План за действие, включващ мерки за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз.

Отговорна дирекция:"Регулация на финансовите пазари"
E-mail:tz.mihaylova@minfin.bgk.simeonov@minfin.bg ; p.peykova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 24.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 25.11.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 ноември 2018 г. 17:17:01 ч.
kanartikin

Отхвърляне на ал. 2 към чл. 44 на Закона за БНБ с приложени мотиви

Добавянето на алинея 2 към чл.44 на Закона за БНБ е недопустимо орязване на национален суверинитет.

"При установено тясно сътрудничество с ЕЦБ съгласно чл. 7 от Регламент

(ЕС) № 1024/2013, ал. 1 НЕ СЕ ПРИЛАГА по отношение на ЕЦБ, във връзка с изпълнение на задачите й по същия регламент"

Подобни тежки решения в никакъв случай не бива да се вземат само от политически представители и/или експерти. Тяхната корумпираност е печално известна , а загубите за милиарди поради подкупност и/или некомпетентност са очевидни. КТБ е само един  от десетките криминални примери.

 

Необходимо е официално допитване до Народа, който съгласно Конституцията е Суверенът в република България.

Редът за допитване до Народа е разписан чрез специалния закон за Пряко участие на гражданите в изпълнителната власт и местното самоуправление.

 

Прескачането на Суверена ще е по същество криминален акт !

Време е за регресни искове към държавни служители, политически представители злоупотребили със служебното си  положение, превишили пълномощията си