Обществени консултации

Проект на Стратегия за управление на държавния дълг за периода 2019-2021 г.

Стратегията за управление на държавния дълг обхваща тригодишния период 2019 – 2021 г., като е разработена в съответствие с предвидената бюджетна рамка за 2019 г. и макроикономическите прогнози за развитие за периода 2019-2021 г. Обект на стратегията е държавният дълг - вътрешен и външен, поет по реда на Закона за държавния дълг. Основната цел на стратегическия документ е да очертае главните насоки и приоритети на дълговата политика в средносрочен аспект.

Отговорна дирекция:"Държавен дълг"
E-mail:v.vacheva@minfin.bg ; s.davidova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 4.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари