Обществени консултации

Проект на Решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Решение № 277 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2019 г.

Във връзка с предоставената информация от Министерството на труда и социалната политика за броя на местата и услугите, предоставяни в общността и в специализирани институции, от Министерството на здравеопазването за броя на децата в детските ясли и детските кухни, от Министерството на културата за субсидираните бройки в музеите, читалищата и библиотеките с регионален характер и въз основа на данни от Министерството на образованието и науката за броя на учениците и децата в детските градини, се предвиждат изменения и допълнения на одобрените с РМС № 277/ 2018 г. стандарти. С проекта на решение се приемат и нормативи за изпълнението на годишните програми за занимания по интереси или за логопедична работа, организирани от центровете за подкрепа за личностно развитие.

 

Отговорна дирекция:"Финанси на общините"
E-mail:e.petkova@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари