Обществени консултации

Проект на Правилник за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа

             Законът за предучилищното и училищното образование регламентира преобразуването на помощните училища в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа. Този регламент, както и разпоредбата на чл. 49, ал. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), съгласно която устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа се уреждат с правилник, издаден от министъра на образованието и науката, налагат изготвянето на настоящия правилник.

             С Правилника за устройството и дейността на центровете за специална образователна подкрепа се уреждат функциите, дейностите, организацията на обучителния процес и на дейностите за подкрепа за личностно развитие, структурата, управлението и организацията на работата на центровете за специална образователна подкрепа.


Дата на откриване: 19.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 19.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари