Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за уведомяване на министъра на финансите преди предоставяне на нова държавна помощ

Основната цел на Наредбата е да уреди условията и реда за уведомяване на министъра на финансите от страна на администраторите на помощ, преди предоставянето на нова държавна помощ, като се отчита необходимостта от подобряване на правоприлагането по държавните помощи и намаляване на рисковете от предоставяне на  неправомерни помощи. По този начин се гарантира по-прозрачна и предвидима среда за законосъобразното разходване на публичните ресурси за администраторите и получателите.

 

Отговорна дирекция:"Държавни помощи и реален сектор"
E-mail:stateaid@minfin.bg

 


Дата на откриване: 18.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари