Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната 2018/2019 година

             С проекта на Решение се предвижда в Списъка със защитените детски градини и защитените училища в Република България да се включат 260 образователни институции – 100 защитени детски градини и части от детски градини, които се намират в 100 населени места на 25 области,  и 160 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области.

              Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от началниците на регионалните управления на образованието и на анализ на информацията от информационните карти на детските градини и училищата в страната.

              Включените в Списъка детски градини, части от детски градини и училища отговарят на критериите за статут на защитени, тъй като децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище, или ще трябва да изминат повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките, което би застрашило живота и здравето им.

              Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка, приет на 14 декември 2017 г., отпадат 10 защитени детски градини и части от детски градини.


Дата на откриване: 11.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари