Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Списък на средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2018/2019 година

              С проекта на Решение се предвижда общият брой на средищните детски градини, части от детски градини и училища, включени в Списъка за учебната 2018/2019 година, става 990 в 660 населени места. В Списъка се включват 29 нови детски градини и части от детски градини и 4 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. От Списъка отпадат 57 средищни институции, в това число 20 училища и 37 детски градини или части от детски градини, поради оптимизация на училищната мрежа и липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

              Общият брой на децата в новите средищни детски градини, включително части от детски градини, е 1 971, а пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 163. Броят на учениците в четирите нови средищни училища е 487, а пътуващи до 16-годишна възраст ученици са 72.

              Промените в Списъка са извършени по мотивирано предложение на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. Децата и учениците, които са от населени места без детска градини и училище, се обучават в други съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование с осигурен от съответните общини безплатен транспорт до детската градина или училище.


Дата на откриване: 11.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 12.11.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари