Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2009 г.

Относимото законодателство в областта, регулираща обществените отношения, свързани с медицинските изделия, заплащани напълно или частично от НЗОК, се нуждае от фундаментални промени, засягащи създаването на съответни регулаторни механизми и релевантни органи (институции), които да ги прилагат и съблюдават. Целесъобразно е оптимизирането на относимата нормативна уредба, посредством въвеждане на критерии и механизми, регулиращи пазара, ценообразуването, както и реимбурсирането на медицинските изделия (МИ). С нормативни промени следва да се преодолее липсата на ефективна регулация и на законови механизми за административен контрол на предлаганите от вносителите цени на медицинските изделия. За разлика от съществуващия механизъм за регулация на цените на лекарствените продукти, заплащани с публични средства, чрез създаден специализиран орган в лицето на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, в областта на медицинските изделия такава регулация липсва. Съгласно Закона за медицинските изделия (ЗМИ) има създаден Регистър на медицинските изделия по чл. 31, ал. 2 от ЗМИ, поддържан от Изпълнителната агенция по лекарствата. Вносителите на медицински изделия имат задължения да регистрират своите изделия и техните цени, но липсва нормативно регламентирана възможност тези цени да бъдат ефективно контролирани, както и сравнявани с цените на медицински изделия, които се заплащат от здравноосигурителни фондове на държави-членки от Европейския съюз.

 

Адрес за изпращане становища и предложения:mbotusharov@mh.government.bg


Дата на откриване: 2.10.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 15.10.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
06 октомври 2018 г. 00:03:21 ч.
lav

контролни органи

Докато всички успуги за медицински изделия и медикаменти за нуждаещтите се преминават през трети лица ( магазини, фирми, доставчици и т.н.) парите няма да стигат за целите, а продуктите ще продължават да са с двойни и тройни цени. За това е необходимо държавата да предоставя директно изделията и медикаментите на нуждаещията и според реалните потребности, разбира се ще са нужни и регулярни контроли.