Обществени консултации

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и секторните помирителни комисии

Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на общите и

секторните помирителни комисии урежда дейността на общите и секторните помирителни комисии, които са органи за алтернативно решаване на потребителски спорове към Комисия за защита на потребителите.

Измененията, които се предлагат с проекта имат за цел да подобрят производството по разглеждане на спорове, възникнали между потребители и търговци от общите и секторните помирителните комисии и да въведат известни промени в начина на водене и съхраняване на документите във връзка с помирителните производства, с цел процесуална и документална икономия.


Дата на откриване: 19.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Защита на потребителите
Дата на приключване: 20.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари