Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 102 от 2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им

Предложените промените са от технически характер и целят да бъде отстранен пропуск в разпоредбата на чл. 10 от наредбата, в който са определени мерките, които се прилагат в десеткилометровата наблюдавана зона около констатирано огнище на заболяването. В действащата редакция на текста са пропуснати думите „по възможност“, което води до неоправдано ограничаване на териториалния обхват, в който собствениците на свине могат да извършват клането на животните, а именно само в кланици на територията на защитната и наблюдаваната зона. С допълнението на текста се осигурява правилно транспониране на текста на директивата, който дава възможност животни от наблюдаваната зона при необходимост да могат да бъдат незабавно заклани и в определена от Българската агенция по храните кланица извън защитната и наблюдаваната зона.

Във връзка със създаването през 2011 г. на Българската агенция по безопасност на храните като правоприемник на Националната ветеринарномедицинска служба, са предвидени и съответните изменения в наредбата. Аналогични изменения се предвиждат с преходните и заключителни разпоредби на проекта и за Наредба № 24 от 2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на африканската чума по конете и за условията и реда за прилагането им и в Наредба № 4 от 2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете.

 

 

 Отговорни структури:

 Дирекция „Правна“, МЗХГ;

 Дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ.

 Email:

 astoyanova@mzh.government.bg;  

 lpastuhova@mzh.government.bg.

 

 

 

 

 


Дата на откриване: 14.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 28.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари