Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2015г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравни заведения

Предложеният проект е изготвен във връзка с необходимостта от създаване на условия за прилагане на разпоредбата на чл. 10 на Регламент (ЕС) 2017/852 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. относно живака и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1102/2008 (OB L 137, 24.05.2017 г.), свързана със събирането и унищожаването на отпадъци от дентална амалгама от практикуващите специалисти по дентална медицина.
 
Адрес за изпращане на становища и предложения: nspiridonova@mh.government.bg


Дата на откриване: 13.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 12.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари