Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Причината, която налага приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград е извършена оценка за съответствие на разпоредбата на чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредбата, при която констатирано противоречие с норми на актове от по-висока степен, тъй като е предвидено да се заплаща такса, дори когато детето не е ползвало детска ясла или целодневна детска градина. Визира се нормата на чл. 30, ал. 4, изр. второ от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП), според която, за времето, през което детето не е посещавало детската градина, не се заплаща такса.


Дата на откриване: 11.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 11.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари