Обществени консултации

Проект на Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия

На основание чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Девин чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта за нова Наредба за упражняване правата на собственик на община Девин в търговските дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия.

С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани със стопанската дейност на Община Девин и условията и редът за упражняване на правата на собственик на общината в общински търговски дружества с общинско участие в капитала им и в общинските предприятия, поради отмяната на предишната от Административен съд - Смолян, както и предвид високата степен на обществена необходимост и полезност на такава наредба и с цел оптимизиране на работата в полза на гражданите и представителите на бизнеса, срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 30 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване.


Дата на откриване: 11.9.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Девин
Дата на приключване: 11.10.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари