Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България

Целта на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 13.12.2005г. е наредбата да се приведе в съответствие с промените в чл. 89 от ЗППК и чл. 186, ал. 8 на Закона за здравето, както и да се отстрани непълнотата относно регулираните медицински професии от професионално направление „Здравни грижи“.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 13.12.2005г. няма да окаже пряко или косвено влияние върху държавния бюджет. Лицата, включени в проекта изпълняват задължение, вменено им по силата на ЗППК, съответно за заинтересованите лица не са необходими финансови средства, свързани с прилагането на проекта на наредба.

Адрес за изпращане на становища и предложения: ikoleva@mh.government.bg


Дата на откриване: 31.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 29.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари