Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 8 от 2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на ....

Уреждат се условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне на здравното състояние на семената и посадъчния материал.

 

Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация

 и семеконтрол, МЗХГ

 Email:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 30.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 29.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари