Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Раднево

 

Съгласно действащата нормативна уредба в Закона за местните данъци и такси, такса битови отпадъци се определя на база количество отпадък, а когато установяването на база количество не е възможно, това става на база друга основа, определена от Общинския съвет. Към момента в национален мащаб все още не е приета единна методика за установяване на количеството на генерирания битов отпадък от задължените физически и юридически лица. Поради тази причина в Община Раднево, както и във всички други общини в Република България размерът на такса битови отпадъци се определя на база основа, определена от общинските съвети. Законодателят не е конкретизирал каква да бъде тази основа и все още определянето на вида основа е в правомощията на Общинския съвет.

 


Дата на откриване: 16.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 25.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари