Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

Прилагането на  критерия за прием в първи клас за учебната 2018/2919 година - близост на училището по настоящ адрес на родителите/настойниците, регламентиран в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, породи необходимост да бъде прецизиран спрямо семейства, чиито по-големи деца са записани в училище преди въвеждането му. Изпълнението на приоритетите в работата на Министерството на образованието и науката за осигуряване на качествено образование, намаляване на отпадането на ученици от образователната система, намаляването на административната тежест за педагогическите специалисти и гражданите налагат промени в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование има за цел да подпомогне и улесни участниците в образователния процес, както и да създаде условия за недопускане отпадането от образователната система на ученици при прехода от начален в прогимназиален етап и от основна в средна образователна степен.

За реализиране на направените промени и допълнения не са необходими финансови средства.

В изпълнение на задълженията на Министерството по чл. 16, ал. 4 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование от 11 юли 2018 г. е предоставена възможност общините съвместно с директорите на училищата да разработят програма за създаване на условия за провеждане полудневната организация на учебния ден преди обяд. Предложените програми ще бъдат утвърждавани от МОН.  

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата регламентира времето на провеждане и продължителността на туристическите пътувания с обща цена с оглед реализиране на определените образователни и възпитателни цели без това да създава социално напрежение сред участниците в образователния процес и да не се отразява на качеството на обучението в училище.

За преодоляване на неудобството за родителите, чиито деца са записани в училище преди влизане в сила на водещия критерий близост на училището до постоянния/настоящия адрес на детето е регламентирана възможност децата, чиито братя и сестри до 12 години са ученици в дадено училище да се разпределят в първа група независимо от техния постоянния/настоящия адрес.

Предвидена е процедура по съгласуване на училищния прием с финансиращия орган и началника на регионалното управление на образованието с оглед осъществяването на контрол по отношение на изпълнението на програмата за създаване на условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд, както и гарантиране на възможностите за целодневна организация на учебния ден и на пълноценното и ефективно използване на материалната база в училищата.

Регламентирана е възможност за лицата, успешно завършили в годината на кандидатстване в училище на чужда държава клас, съответстващ на IV или VII клас в България, признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, да могат да кандидатстват за местата, определени по държавен план-прием. Определен е и начинът на балообразуването при кандидатстване.  

Предложени са промени за улесняване на родителите и учениците при кандидатстване за места от държавния план-прием в V или VIII клас, както и при преместване на ученик от едно училище в друго като отпадат изискванията да бъдат представяни копия на документи, информацията от които е предвидено институциите да обменят служебно.


Дата на откриване: 15.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 14.9.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
26 август 2018 г. 01:34:05 ч.
Stefka Komitova

:(

elitsa.pandurska, копирали сте мнение на друг човек. Крайно неморално от Ваша страна. Ако съвпада с Вашето, облечете го със свои думи. Или...покажете, че цитирате чуждо мнение.

27 август 2018 г. 10:05:15 ч.
Milenkova

Относно времето за провеждане и продължителността на туристическите пътувания

Бих искала да изразя мнението си относно туристическите пътувания, екскурзии, зелени училища и т.н.

Аз съм начален учител от гр. София. За мен тези организирани пътувания са огромна възможност за опознаване между мен и децата, както и за сплотяване на класа. В същото време учениците опознават България, научават много нови и интересни неща. За съжаление, с предвидените промени ще е много трудно да организираме подобни пътувания. Аргументите ми:

1. През ваканциите се пълнят хотелите и е много трудно да се открие свестен хотел, което да е свободен и да е на прилична цена.

2. Ако има фиксирани дни за зелените и бели училища (а те ще са фиксирани - само през ваканциите),  ще настане хаос по хотели,, туристически обекти, превоз с автобуси. Още от сега си представям как училищата от гр. София тръгват през зимната ваканция на ски училище - над 200 училища в една седмица и то във време, когато ски курортите са пълни.

3. Ако екскурзиите се провеждат  в събота и неделя  (а това ще стане, защото фиксираните три дни през учебно време ще отидат за зелено училище, например) то това е през почивните дни за учителите.

Съгласна съм, че трябва да има ограничаване, защото явно има и злоупотреба. Но мнението ми е, че трябва да се учвеличи броят на фиксираните през учебно време дни за зелени училища (все пак по време на тази форма на туритическо пътуване се провеждат и учебни занятие, но в по-неформален и забавен вид). Разумно би било да са 7 дни през учебно време за един клас.

27 август 2018 г. 10:55:10 ч.
Iurkie

провеждане на туристически пътувания

Искам да изразя мнението си, относно ограничаването на дните за провеждане на ученически пътувания, които включват преспиване и би трябвало да са с продължителност повече от 3 дни.

1. От позицията си на родител, напълно одобрявам и подкрепям подобни извънучилищни дейности, които поставят децана ни в друга среда и ситуация. Децата ни не са просто един клас, те са семейство. Продължителните екскурзии създават по-силна връзка между тях, а децата се учат да бъдат по-самостоятелни. Имат възможността да посетят и видят места, на които, ние родителите, нямаме физическа възможност да ги заведем (било поради липса на време, финанси, личен транспорт и т.н. ) .Децата ни имат нужда да пътуват и да се разнообразяват.

2. От позоцията си на специалист, работещ в образователна институция, мога да твърдя, че всички ученици очакват с нетърпение подобни пътувания. Това ги мотивира да бъдат отговорни и да се стараят, за да "заслужат" мечтаната екскурзия. Всяка извънкласна дейност сплутява класа и прави общността им по-силна, а отношенията им по-здрави. "Живеенето" няколко дни без родителите, дава възможност на децата да се справят сами в ситуации, да разчитат на себе си и да изпитват възможностите си. От лични наблюдения, мога да кажа, че зелените училища и ски-училищата  (на които съм ходила организирано с ученици), има достатъчно богат образователно-възпитателен процес и учениците не пропускат учебен материал и не "губят" нищо по никакъв начин. Напротив - връщат се с обогатен личен опит и знания.

3. Подкрепям колегите си, че е абсолютно невъзможно организирането на ученически пътувания само през почивни дни и през ваканции, защото физически няма как да се случи. Нито превозваческите фирми, нито хотелиерите, нито туроператорските фирми имат капацитет и възможност да организират и поемат такъв  обем от пътуващи деца.

Достатъчно натоварени са децата ни през учебно време, материала става все по-тежък... времето за кратка почивка и смяна на дейностите о бстановката трчбва да се случва през учебно време.

27 август 2018 г. 15:30:52 ч.
Мария Николова

Вслушайте се в хората, работещи на терен

Начален учител съм в Горна Оряховица. Подкрепям мнението и аргументите на Деси Миленкова, която изразява като цяло мнението на началните учители, на повечето от които не им е ясно защо се променя времето и продължителността на пътуванията с деца. Доводът, че се отразява на качеството на образование, е несериозен.

Нямаме представа поради какви причини се замисля тази промяна, но мога да добавя следното. Откакто съм учителка до момента с всеки випуск сме ходили на Зелено училище през учебно време. По никакъв начин това не се отрази на качеството нито на изходните нива, нито на НВО. На последното Зелено училище през април не отворихме нито един учебник, защото учебникът не е Светая Светих на образованието. Децата имат нужда от преки впечатления с природните и културни забележителности в България, а тези преживявания не могат да се преживеят с нито един учебник.

Знания не се добиват единствено в класната стая. В някои европейски държави като Дания, Швеция, Финландия и др. децата са на открито по време на урок. Ние тук се чудим как повече да седят в класната стая, което не само е отегчително, но и вредно, като освен това няма да доведе до по-различни от досегашните резултати. За качеството на образование допринася не всекидневното стоене в класната стая, а периодичното й напускане.

И бъдете готови за оплаквания, както от учители, така и от родители, които ще се сблъскат с елементарни условия и лошо обслужаване в нискокачествени хотели, както и с невъзможността цели класове да отидат, защото просто няма да има свободни места, каквито опасения изказа и колежката. Ако образованието ви е приоритет, направете така, че да го усетим. Бъдете здрави!

27 август 2018 г. 17:54:04 ч.
sali55

Без зелени училиша вече

С тази Наредба се слага КРАЙ НА ЗЕЛЕНИТЕ УЧИЛИЩА!!!

Всички знаем, че така наречените зелени и бели училища се провеждат в рамките най-малко на 4 дни. Следователно те ще бъдат във времето на ваканциите според новото изискване/§ 1. Създава се чл. 15а: – за не повече от 3 учебни дни за паралелка. /. Това налага следните въпроси:

  • А има ли толкова свободни места в хотелите, с които работят туроператорските фирми?
  • Има ли толкова автобуси? Или ще се намали качеството на услугата?
  • Ще се лишат ли родителите /или бабите на село/от възможността да прекарат времето със своите деца и внуци, за да бъдат те пак с учителите?
  • Учителите имат ли свои потребности или и през ваканцията ще са с учениците?
  • Защо не се помисли, че става въпрос за здравето на децата?

Всеки ще продължи списъка сам…

Тази Наредба има нужда от сериозна промяна!!!

27 август 2018 г. 19:17:39 ч.
Mila7

Уроците и класните стаи на открито... повече спорт - отказваме ли се от тези идеи???

Ако се разглеждат училищата сред природата и спортните лагери извън тези 3 дни - може да има някакъв смисъл, но иначе.... Пътищата, музеите, хотелите - всичко е по-натоварено в почивните дни! Цените ще се качват, а качеството ще намелее! При по-големите ученици дните може да са по-малко, но при по-малките - нали се въвеждат уроци на открито, изнесени класни стаи, повече спорт... това не противоречи ли на тези тенденции???

03 септември 2018 г. 09:00:02 ч.
chakra

Килийно образование или Хвърчащи класни стаи - избираме сами?

Уважаеми Дами и Господа от Министерството на образованието и науката,

за да не изпадам в лепене на етикети, очаквам да обясните как с намалянето на продължителността на организираните пътувания до „3 учебни дни на паралелка“ се постигат:

- „реализиране на определените образователни и възпитателни цели“

- „не се отразява на качеството на обучението в училище“

За мен, като родител на ученик в начално училище, определените образователни и възпитателни цели на затворени в училищата ученици не се различават много от средствата и целите на килийното образование - зубрене и постигане на послушание чрез ограниченост. В следствие на което качеството на обучението в училище несъмнено ще бъде различно от очакваното от мен.

И ако мотивът „без това да създава социално напрежение сред участниците в образователния процес“ е водещ, ще си позволя да отбележа, че социалните групи в днешна България са различни и с различни възможности. Вкарването на всички под общия гребен на „до 3 учебни дни на паралелка“ е единствено проява на уравниловка и административно скудоумие при разглеждането на възможен проблем.

С горното изразявам отношението си към нормативна промяна, която за мен не почива на направен анализ и не е надлежно мотивирана, но е с лесно предвидими негативни ефекти.

В момента, в който представител на МОН обоснове с факти и доводи очакваните ползи от предлаганата промяна, бих дискутирал алтернативни решения на дефинирани проблеми.

До тогава, моята оценка като данъкоплатец, за извършената работа от подготвилите предложението за промяна държавни служители е Слаб, 2, по шестобалната система.

06 септември 2018 г. 13:18:55 ч.
lrk

поредния т абсурд в БГ

Поредните недомислени промени, които са в ущърб на всички - деца, родители, туристически бранш.На практика, те няма да решат инцидентите, които се случват. Няма да допринесат нищо, за развитието на децата и изграждането им като самостоятелни личности.Явно обаче, това е целта - пълно унищожение на всичко работещо и полезно.И ако нямаме капацитет да измислим нормална нормативна база, то нека копираме от другите - например Германия, Чехия.....и т.н.

07 септември 2018 г. 09:36:15 ч.
detska dradina 196

Мнението ми за готвените промени- Петя Благоева -директор на ДГ 196-София

Подкрепям аргументите на Националната асоциация за детски и младежки туризъм! Нека не лишаваме децата от възможността да усвояват знания и умения извън сградите на детските градини! Общуването с природата допринася за формирането на здраво поколение и важни ценностни качества!Нима това е без значение?!

07 септември 2018 г. 15:04:04 ч.
a.lozanova

Относно проект за изменение на Наредба 10 за организация на дейностите в училищното образование

Здравейте,

изразявам своето мнение като родител. Децата имат нужда от достатъчно време за провеждане на учебни пътувания за зелени, бели, сини училища е екскурзии.С тези промени ще ги лишите от практическите умения, които натрупват на тях, било то и само, за да се научат да общуват със съучениците си в различна среда. Не може всички да ходят по едно и също време.Знаете ли какво е да се струпат много деца на едно място? С това ще затрудните и без това напрегнатото ежедневие на учителите и спокойствието на децата ни. Три дни са недостатъчни, както и използването на ваканциите- целта им не е за пътувания от училище.Моля, вслушайте се в учителите и професионалистите в бранша.

 

10 септември 2018 г. 20:51:51 ч.
SC

Братя и сестри до 12 години да се разпределят в първа група независимо от техния пост./наст. адрес

Корекцията в Наредба 2018г., а именно братя и сестри до 12 години да бъдат разпределяни в първа група независимо от постоянен/настоящ адрес е задължителна!

Въпроса е какво е предвидено, за компенсиране мъките на семейства, чиито деца са потърпевши от недомислената наредба?

Пиша от позицията на родител на 3 деца до 9 години. Едно дете в градина и 2 деца в различни училища.

Сутрин децата трябва да са в 7:45ч в училище и до 8:20ч на градина. Вечер занималнята и допълнителните дейности са до 18ч в училище, а от градината, децата трябва да се вземат до 18:30ч.

Работното ни време е от 9ч. до 18ч. Нямаме баби и дядовци, които да помагат с воденето и прибирането, а и в никоя "нормална" държава родителите не делегират семейните си задължения на своите родители.

Резултатът от Наредба 2018г.  - Една недомислена наредба, която обрича на мъки семейства, работещи, плащащи данъци, грижещи се за децата си без социални помощи и детски надбавки, дали своя принос за прираста на българското население.

 

Меко казано съм безкрайно разочарована от работата на служителите в Министерството на Образованието! За пореден път служители на държавната администрация доказват, че работят против добруването на населението, което със своите данъци им плаща заплатите. Тотална некадърност, безхаберие и т.н.

 

10 септември 2018 г. 22:09:42 ч.
SC

Провеждане на зелени училища и екскурзии

Всички екскурзии и зелени училища трябва да се организират по време на ваканциите, в дните които не съвпадат с национални, Коледни и/или Великденски празници. 

През учебната 2018/2019г. такива са ваканциите: есенна - 4дни, междусрочна - 4 дни, пролетна - 9 дни и лятна - 3.5 месеца. 

Особено за лятната ваканция е задължително да се организира безплатна целодневна занималня за начален етап на обучение в училището. Отмина времето, когато бабите и дядовците са се пенсионирали на 50 годишна възраст и са поемали грижите за малките ученици през дългите 3-4 месеца летни ваканции и 1-2 седмичните пролетни, есенни и т.н. ваканции.

Стандартно двама работещи родители имат по 20 дни годишен отпуск. Общо 40 дни. Само през есенната, Коледната, междусрочната и пролетната ваканции работните дни, за които е необходимо някой от родителите да си вземе отпуск е 12 дни. За лятната ваканция са необходими 74 дни.

Общо 86 работни дни ваканция за учениците, спрямо 40 дни, последователно вземан отпуск на родителите.

Безумията, които родители и ученици търпят нямат край!

 

11 септември 2018 г. 13:37:51 ч.
elena987

:(

Напълно подкрепям мнението и аргументите  на г-жа Миленкова и на sali55, разбира се и на всички останали , които са против .

Управител съм на хотел , който работи с бели и зелени училища вече 8 години, а също и родител . . Видяла съм хиляди греещи детски очи , когато са на точно такова училище и повярвайте , децата не са били " изостанали с материала , защото не са в класната стая " , напротив "опознават Родината си , за да я обикнат " , дишат чист въздух , сплотяват се отношенията на децата и ръководители , учат се , виждат неща , които в класните стаи не могат да видят . Щастливи са .....

" С тази Наредба се слага край на зелените училища " - да , точно това ще последва и наистина свободни места в хотелите няма през уикендите и през официални и национални празници .

Поредното безумие в образователната ни система , което се отразява най - вече на  здравето на децата ни , развитието  на туристическият бранш и още много, за жалост други сериозни  неща, нанасящи своите последствия  :( 

12 септември 2018 г. 14:34:52 ч.
isdjan

По повод новите регламенти относно времето на провеждане и продължителността на туристическите пътув

Уважаеми дами и господа,

Мога да предположа на каква основа се презицира приемът на първокласници със съображението братя и сестри в училището. Мога да предположа и на какво стъпва наредбата за организацията на едносменно обучение. Но все пак, по отношение на организираните занимания под туристическа форма, мисля че аргументите и основанията за изискваната промяна се различават спрямо вида образование. Например при началното образование, когато учебните занимания се организират основно от един учител, туристическото учебно време е по-скоро съдействащо и стимулиращо учебния резултат (от опита ми на родител), особено що се отнася до предметните области "Човек и природа", "Човек и общество", с акцент върху спорта и здравето, учене чрез опита. В прогимназиалния етап са заложени много изисквания към ученика и вече учителите са много повече, което при по-голяма продължителност би могло да предизвика недоволство сред някои от учителите. Не съм убедена обаче, че ограничаването именно на този подход към организиране на учебното време извън училищната среда би направило учебното време по-качествено и ефективно. Още повече, че есенната ваканция не е 4-дневна, а е от два работни дни (мисля, че свободното време на учителите трябва да остане в техния избор). Коледната ваканция е от 4 работни дни - при това не накуп, междусрочната е 1, пролетната - 5 работни дни. Струва ми се нередно ваканциите да отброяват в себе си и официално неработните дни. Това е времето на семейството. Аргументите за заетостта на туристическите обекти вече са изказани. Моля, ако имате неоспорими показателни данни от анализи, че особено в началното образование провеждането на туристически обучения в учебно време води до влошаване на учебните резултати или до други системни конфликти, да ги изложите на обществено достояние. Иначе смятам, че подобно регламентиране не е в интерес на качеството на образованието.

Оставам с уважение!