Обществени консултации

Проект за нова Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища на община Кърджали

 
На заинтересованите граждани и юридически лица се предоставя 30-дневен срок, считано от 14.08.2018 г. до 12.09.2018 г. включително, за предложения и становища по Проект за нова Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане с общински жилища  на община Кърджали.
 
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на общината munisipality@kardjali.bg и в Информационния център в сградата на общинска администрация на адрес гр. Кърджали, бул. ,,България”, № 41.


Дата на откриване: 14.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 12.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари