Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение на Наредба № 21 от 2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати

Изменението на проекта на Наредба за изменение на Наредба № 21 от 2016 г. се налага във връзка с Решение № 496 на Министерския съвет от 29.08.2017 г. за изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 23.06.2017 г. за предприемане на мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса, чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

Предлага се да бъдат премахнати два изискуеми документа, както и да се премахне едно ограничение по отношение на опаковките от 1 кг за хранителни субстрати, предназначени за саксийни растения. Ограничението за големина на опаковките, въведено с наредбата, стеснява приложното поле на Закона за защита на растенията, където в чл. 131, точка 2 е регламентирано, че торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, предназначени за употреба само при саксийни растения, не подлежат на регистрация (без да се определят количества и обеми). Въвеждането на такова ограничение сериозно затруднява бизнеса, особено по отношение на хранителните субстрати, при употребата на които са необходими количества с по-голям обем.

              

 

 Отговорна структура:

 Българска агенция по безопасност на храните

 Email:

 i.pantev@bfsa.bg

 

 

 


Дата на откриване: 9.8.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 9.9.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари