Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължителност на служебното време и за изпълнение на службата през почивни дни и в дните на официални празници е изготвен във връзка с изменението на нормативната уредба в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България в областта на служебното време на военнослужещите, както и с оглед оптимизиране на съществуващата уредба.

С проекта се въвежда терминологично съответствие на подзаконовия нормативен акт с последните изменения на законово ниво на уредбата на служебното време на военнослужещите. Регламентират се условията и реда, при които военнослужещите могат да носят дежурства, превишаващи 24 часа. Предвижда се това да е по изключение, когато е налице обективна невъзможност за извършване на смяната на дежурните длъжностни лица, като е въведена процедура, която да съобрази установения разрешителен режим за изпълнение на службата над общата продължителност на служебното време и през почивни и празнични дни, както и да осигури ползване на полагащото се компенсиране с намалено служебно време.

Въвеждат се изменения на действащата подзаконова уредба с цел оптимизирането й, като: разширяване на случите, в които се допуска изпълнение на задължения над общата продължителност на служебното време; прецизиране на длъжностните лица, които дават разрешение за изпълнение на службата над общата продължителност на служебното време и през почивни и празнични дни; увеличаване на броя на дните, в които се допуска работа с увеличена продължителност на служебното време.

Проектът съдържа и регламентация относно българските военнослужещи, изпълняващи военна служба на територията на страната в многонационални формирования или на длъжности в международни организации или в други международни инициативи. 


Дата на откриване: 26.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 25.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари