Обществени консултации

Обсъждане на предложенията за включване в област „Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса“ от Четвъртия национален план за действие в рамките на инициативата „Партньорство за открито управление“

Всички заинтересовани от темата за  намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса -  представители на граждански организации и институциите – могат в срок до 15 август 2018 г. да направят своите коментари по постъпилите предложения, както и да заявят желанието си и възможностите си да се включат в изпълнението на предложена мярка/мерки. В интерес на качеството на националния план, който се подготвя в момента са допустими и нови предложения, които ще бъдат обсъдени на последващите тематични дискусии.

 

При необходимост от допълнителна информация може да се обръщате към Ралица Величкова, дирекция „Модернизация на администрацията“ в МС на тел.: 02 940 29 18 или чрез ел. поща: r.velichkova@government.bg

 

Повече информация, както и всички получени предложения, може да намерите ТУК

 


Дата на откриване: 23.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 15.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 юли 2018 г. 18:18:27 ч.
Vlad

Медицинско свидетелство за започване на работа

Над 1млн човека годишно променят работата си! При поне 25% от тях може да възникне (при завършващите, задължително) необходимост да си изкарат медицинско у-е  и съдебно такова и то по задължение, а не по нужда! Пълен алогизъм!!!??? Въведено е като задължително изискване, и е безмислено и скъпоструващо, и също времеотнемащо!  Представете си 250 хиляди човека по два дни минимум загуба на време и пари (около 23-25 лева за двете, минимум) в много милиони загуба и на пари време!!!!??? На бизнеса не му трябва или ако му трябва е при обичайно високо рисковите професии или тези свързани с  услуги за обществото, или там където рискът и логиката на професията го изисква!!!!  БЕЗУМНО Е СЕГАШНОТО УРЕДЕНО ПОЛОЖЕНИЕ ....... Трябва ли да сравнявам как е извън държавата ни!????