Обществени консултации

Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт

Настоящата Концепция има за своя основна цел да очертае съдържанието и функциите на централизирания регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт, на базата на проведения анализ на обобщените резултати от административнонаказателната дейност в периода 2012 – 2017 година, проучване на възможностите за дигитализиране на дейността, в контекста на цялостната концепция за дигитализация на управленските процеси, и изследване на добрите практики в областта.

Срокът за провеждане на обществена консултация на публикуваната на 17.07.2018 г. Концепция за централизиран регистър на административнонаказателните производства на централните и териториалните държавни органи на изпълнителната власт се удължава до 18.08.2018 г.


Дата на откриване: 17.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 18.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
17 юли 2018 г. 15:47:54 ч.
Йоан Каратерзиян

Срокът е изключително кратък.

Според чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, "Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни. При изключителни случаи и изрично посочване на причините в мотивите, съответно в доклада, съставителят на проекта може да определи друг срок, но не по-кратък от 14 дни." Изключителен случай не е посочен изрично в мотивите към документа (ако приемем, че има мотиви), за да може да бъде използвано изключението по изречение второ от нормата.

18 юли 2018 г. 17:32:55 ч.
Alexandra

Кратък срок и ненужен регистър

Наистина срокът е много кратък, дори е по-малък от 14 дни. Няма да има никкава полза от този регистър по няколко причини: защо да се свързва с базата данни на населението и другите бази като по този начин ще се нарушат личните данни на хората, да не говорим за ЕИСУЧРДА от който няма никаква позла, не може да се правят справки за нищо, това ще бъде поредния регистър за който ще се направи проект за милиони левове,и след приключването на проекта самата система няма да има кой да я поддържа; а какво става с органите на изпълнителната власт,които се сменят много често в последно врме и които ще имат след това нерагламентиран достъп до данните на обикновените хора,а тези данни могет да бъдат изпълзвани против тях после.