Обществени консултации

Наредба за допълнение и изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас

 

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от 14.07.2018г., за предложения и становища по настоящия проект. Срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, предвид следното: Необходимо е цените на услугите да са приети преди началото на учебната година, за да бъде дадена възможност на учениците при кандидатстване да заявят желание за ползване на общежитие и съответно да представят документи, необходими за настаняването им в такова.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при община Бургас, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26 или на следните електронни адреси:  y.ananiena@burgas.bg ; z.georgieva@burgas.bg


Дата на откриване: 14.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 28.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари