Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот

 

Чрез настоящото уведомявам, че е изготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот. В изпълнение на чл. 26 ал. 3 от Закона за нормативните актове, днес – 12.07.2018 год., публикувам на официалната интернет страница на община Сопот: www.sopot-municipality.com проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите в община Сопот, заедно с мотивите към него.

 

В 30 - дневен срок от публикуването, заинтересованите лица могат да изразят становища и направят предложения по проекта.

 

Становищата и предложенията се представят в писмен вид в деловодството на Община Сопот – гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 34.

 

Всички постъпили становища и предложения ще бъдат приложени към докладната записка, с която проекта за изменение и допълнение на Наредбата ще се внесе за разглеждане и приемане от Общински съвет – Сопот.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Проект;

2. Мотиви.

 


Дата на откриване: 12.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Сопот
Дата на приключване: 11.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари