Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Постановление № 136 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на Национален съвет по антикорупционни политики

 

В изпълнение на мярка 3 по приоритет 1 от Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. Народното събрание прие Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (Обн. В бр. 7 от 19 януари 2018 г.), с който се създаде единен антикорупционен орган – Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

 

С проекта на постановление за изменение и допълнение на ПМС № 136/2015 г. се въвежда подробна процедура за ротация на членовете на Гражданския съвет. Предлага се разширяване на състава членовете на Гражданския съвет към Националния съвет по антикорупционни политики. Според Националната стратегия за превенция и противодействие на корупцията в Република България 2015-2020 г. Съветът, като междуведомствен орган, следва да има компетентност по стратегически въпроси като изготвяне на стратегически документи за превенция и противодействие на корупцията, изпълнението на приоритети и мерки. Така поставената от стратегията цел е отразена в правомощията на Националния съвет.


Дата на откриване: 12.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 11.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари