Обществени консултации

Консултационен документ относно законопроект, уреждащ нормативната регулация на обществените отношения в земеползването – относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в Република България

Чрез обществената консултация се канят всички заинтересовани страни да дадат предложения и коментари относно изготвянето на законопроекта.

Предвижда се комплексно нормативно уреждане на поземлените отношения в Република България, акцентирайки върху съществените проблеми, актуални към днешна дата, като се предлага общ модел на правна рамка, която да регулира и организира нормативната база в тази област. Развитието на българското земеделие е от стратегическа важност за икономическата стабилност, националната сигурност и устойчивия напредък на Република България, поради което нормативната регулация на обществените отношения, отнасящи се до собствеността, ползването, управлението и опазването на земеделските земи, следва да бъде адекватна на обществено - икономическите отношения в страната, тъй като тя представлява фундамент за устойчиво развитие на земеделието като стратегически отрасъл.

 

  Отговорна структура:

   дирекция „Поземлени отношения и комасация“

  Email:

   ZZhekova@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 10.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 10.8.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 юли 2018 г. 08:38:14 ч.
nenchosp

Противоречиви нови забрани, които няма да се приемат добре!

"Ще бъде регламентирана забрана за извършване на строителство по реда на Наредба № 19 от 2012 г. в земеделски земи с начин на трайно ползване – пасища, мери и ливади, включени в слой „Постоянно затревени площи“."

Тази забрана е абсурдна, и противоречи на здравата логика. Нека разгледаме фактологически как стоят нещата 

Ако притежаваш нива, може да я декларираш Постоянно затревена площ и да я ползваш като пасище.

Ако притежаваш пасище обаче - не можеш да я разореш. Добре, това го има и сега. Нека се замислим какво ще стане когато се въведе забрана за строителство в слой "постоянно затревени площи"!

Заради такава забрана и невъзмоността да си извадиш имота с НТП нива, но вписан в слоя, хората ще спрат да декларират тези имоти като затревени, защото това би им ограничило вещните права за неограничен период в бъдещето. Резултата ще е не увеличаване, а намаляване на постоянно затревените площи, защото цената на имотите с НТП нива ще се вдигне, а тези с НТП пасище, които са до главен път, магистрала, море и т.н. да речем - ще спадне неимоверно!