Обществени консултации

Проект на доклад за изпълнението на Национална програма за закрила на детето за 2017 г.

 

Разработването на проект на Доклад по изпълнението на Националната програма за закрила на детето (НПЗД) за 2017 г. е в изпълнение на законодателството в областта на закрилата на детето. Координацията по разработването на Доклада е осъществена от Държавната агенция за закрила на детето.

 

              Проектът на Доклад по изпълнението на НПЗД за 2017 г. отчита реализирането на заложените в програмата дейности, предприети от страна на органите за закрила на детето и партниращите институции и организации. В Доклада е отчетено изпълнението на мерки за подобряване на политиките за подкрепа на децата и семействата, осигуряването на равен достъп до образование и здравеопазване, създаването на условия за развитие на подрастващите в сигурна и безопасна среда, повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие и други форми на злоупотреба, насърчаване на участието на децата и други. Специален акцент в Доклада е поставен на мерките, свързани с мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.

 

            Докладът съдържа изводи и препоръки за оптимизиране на провежданите политики с оглед осигуряване на най-добрия интерес на децата и спазване на техните права.

 

 

 

 


Дата на откриване: 5.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 3.8.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари