Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги

 

Целта на предлагания проект на Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги, е да се гарантира непрекъснатост на процеса по заявяване и предоставяне на електронни административни услуги. Това ще се осъществи чрез удължаването на срока на използването на квалифицирания електронен подпис като средство за електронна идентификация до влизането в продукционен режим на националната схема за електронна идентификация по Закона за електронната идентификация. Така ще се осигури възможността и след 1 август 2018 г. гражданите да се идентифицират по електронен път при заявяването на електронни административни услуги.

Срокът за обществено обсъждане е 14-дневен предвид необходимостта промените да бъдат приети до 1 август 2018 г.

 

 


Дата на откриване: 4.7.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 18.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 юли 2018 г. 15:29:58 ч.
nednet62

Корекция на заглавието

Променете името на заглавието на:

Наредба за изменение на Наредбата за общите изисквания  към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

А не както е качено на сайта: Наредба за изченение на ............................

04 юли 2018 г. 17:56:17 ч.
yurukov

Трябва да се обнови датата, а не да се премахва

Трябва да се постави точна дата в точката, а не да се променя. Причината за това е, че няма ясен механизъм как ще бъдат уведомени институциите с течащи поръчки за създадване на регистри или нови електронни услуги за това кога е заработила системата за електронна идентификация и от там какъв е срокът, в който следва да прекратят приемането на електронни подписи като идентификация. Същото важи и за изпълнителите на тези услуги, проектите на които може да започнат преди и да завършат след упоменатото събитие и така определен период. Това ще доведе до оскъпяване и разминаване в изискванията, както и риск да не бъдат приети системи, тъй като са в противоречие с твърде общото определение на тази наредба. 

По-важното обаче е, че така дефиниран "въвеждане на продукционен режим" се определя точка в миналото, тъйк като удостоверения за електронна идентичност по ЗЕИ са вече били издавани и може да се използват за идентификация. Не са под формата на лични карти, а като отделни чип-карти. Така срокът се променя в миналото и няма законово основание да се приемат електронни подписи за идентификация. 

18 юли 2018 г. 21:14:33 ч.
Todo

Предложение за ПИК на НАП и НОИ

В България за ползване на електронни услуги се използва не само квалифициран електронен подпис, но и  ПИК-те на НАП или НОИ. Те се издават напълно безплатно на гражданите, за разлика от електронния подпис, поради което са по-достъпни. С тях се заявяват услугите на НАП, НОИ и на някои общини. Аз имам ПИК и на двете организации. Предлагам да се обсъди възможността тези 2 ПИК-а да се използват и при заявяване на други административни услуги, освен вече регламентираните. Поради това считам за резонно § 5 от Наредбата да се допълни в този смисъл.