Обществени консултации

Проект на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат

 
На основание чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от АПК, Община Карнобат чрез настоящото публикуване в Портала за обществени консултации, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят предложения и изразят становища по проекта на Наредба за управление на общинските пътища на територията на Община Карнобат.
 
С оглед спазване на законовите изисквания за приемане на нормативен акт, който да урежда обществените отношения, свързани с управлението, ползването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на общинските пътища на територията на Общината, поради липса на такъв, приет от Общинския съвет, съгласно Закона за пътищата, както и предвид високата степен на обществена необходимост от правна уредба на тези обществени отношения, считаме че са налице изключителни обстоятелства, поради което срокът за обсъждане в Портала за обществени консултации е предвиден за 14 дни, считано от деня, следващ датата на публикуване на проекта на наредбата.


Дата на откриване: 29.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Карнобат
Дата на приключване: 13.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари