Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за символиката на Община Раднево

 
На заинтересованите лица се дава 30-дневен срок за даване на предложения и становища по проекта на Наредба за изменение и допълнение на наредбата за символиката на Община Раднево. Предложения и становища по проекта на Наредбата ще се приемат до 25.07.2018 г. в деловодството на Община Раднево и Общински съвет - Раднево, както и на следните е-mail адреси:
obshtina@obshtina.radnevo.net
obs@obshtina.radnevo.net
 
I Причини:
Сега действащата Наредба за символиката на Община Раднево е приета с Решение на Общински съвет - Раднево № 429 от 30.05.2013 г. От приемането на Наредбата до момента, тя не е изменяна и допълвана. Практиката по нейното прилагане показва, че някои от текстовете трябва да бъдат прецизирани, с цел по-висока ефективност на работата на Обществената комисия по символиката.
 
II. Цели, които се поставят:
Подобряване на работата на Обществената комисия по символиката и прецизиране на някои от текстовете на Наредбата.

 


Дата на откриване: 25.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Раднево
Дата на приключване: 25.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари