Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и

Промяна в Класификатора на длъжностите в Министерството на вътрешните работи (МВР) за служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и 3 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), утвърден със заповед на министъра на вътрешните работи № № 8121з-140/24.01.2017 г., налага необходимостта от промяна в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал.1, т. 1 и ал. 3 от ЗМВР и размера на началните и максимални заплати за длъжност на лицата, работещи по трудово правоотношение. Със заповед на министъра на вътрешните работи № 8121з-541/21.05.2018 г. Класификаторът на длъжностите в МВР е допълнен, като са създадени две нови длъжности „Главен разследващ полицай (в териториално звено на главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) с район на действие на територията на гр. София)“ и „Главен разследващ полицай (в териториално звено на ГДБОП с район на действие извън територията на гр. София)“. С предлаганата промяна в Наредба № 8121з-919 от 2017 г. се въвеждат посочените в ГДБОП длъжности със съответните основни месечни възнаграждения.


Дата на откриване: 22.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари