Обществени консултации

Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали

 
На заинтересованите граждани и юридически лица се предоставя 30-дневен
срок, считано от 22.06.2018 г. до 22.07.2018 г. включително, за предложения и становища
по Проект на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Кърджали.
 
Предложенията и становищата могат да се депозират на електронния адрес на
общината munisipality@kardjali.bg и в Информационния център в сградата на общинска
администрация на адрес гр. Кърджали, бул. ,,България”, № 41.


Дата на откриване: 22.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Кърджали
Дата на приключване: 22.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари