Обществени консултации

Проект на Наредба на министъра на земеделието, храните и горите за изменение и допълнение на Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения

С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения се въвежда Директива за изпълнение (ЕС) 2018/484 на Комисията от 21 март 2018 година за изменение на Директива 93/49/ЕИО по отношение на изискванията, които трябва да са изпълнени за посадъчния материал на някои родове и видове Palmae във връзка с Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). С въвеждането на директивата и приемането на наредбата ще се определят специфични изисквания за гарантиране на качеството на посадъчния материал на определени родове и видове от семейство Palmae, които са най-широко разпространени на пазара на Европейския съюз и са застрашени от заразяване с вредителя Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), в случай че тези изисквания не бъдат изпълнени. В най-застрашените части на територията на Съюза Rhynchophorus ferrugineus е широко разпространен неприятел което показва, че карантинния подход, като основно средство за регулиране на разпространението не е достатъчен, както е предвидено в Директива 2000/29/ЕС. В проекта са повишени изискванията при извършване на визуална полска инспекция. Растенията от рода Palmae, с диаметър на стъблото на основата над 5 см, трябва да отговарят на следните изисквания: да произхождат от зона, която е определена като свободна от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) от отговорния официален орган в съответствие със съответните международни стандарти за фитосанитарни мерки и през последните две години непосредствено преди пускането им на пазара да са отглеждани на място на територията на Европейския съюз, която е физически напълно защитена от Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), или на място на територията на Съюза, където са въведени съответните превантивни мерки срещу този вредител.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване,

 апробация и семеконтрол

 Email:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 21.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари