Обществени консултации

Проект на Заповед на министъра на отбраната за изменение и допълнение на Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, утвърден с МЗ № ОХ-503/04.08.2008 г.

В изпълнение на утвърдени от министъра на отбраната предложения по протокол № РД-38-66/03.04.2018 г. от заседанията на работната група, сформирана с МЗ № Р–19/18.01.2018 г. e подготвен проект на заповед на министъра на отбраната за изменение и допълнение на Устава за войсковата служба на въоръжените сили на Република България, утвърден с МЗ № ОХ-503/04.08.2008 г. Предвидено е допълнение с цел включване като правоимащи лица на българските военнослужещи в състава на многонационални формирования или които заемат длъжности в задгранично представителство на Република България, в международни организации или в други международни инициативи на територията на страната и извън нея. Разпоредбите на устава по отношение на тези лица ще се прилагат, доколкото не противоречат на съответните международни договори, по които Република България е страна, постигнатите конкретни договорености и изискванията за заемането на съответната длъжност.

В допълнение, в проекта на заповед са предложени изменения и допълнения на устава, с които се цели подобряване на войсковата дейност във военните формирования, както и отделни негови текстове са приведени в съответствие с настъпилите изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за управление на отпадъците и Директивата за бойна готовност на въоръжените сили на Република България.


Дата на откриване: 7.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 7.7.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 юни 2018 г. 23:31:52 ч.
Българска_зора

Декларация на УС на сдружение Българска зора

На сайта на МО е поставен за обсъждане проект на заповед на министъра на отбраната относно изменение и допълнение на Устава за войскова служба на въоръжените сили на Република България. От проекта на заповедта става ясно, че се подготвя отпадането от военните церемонии на отдаването на почит от присъстващите на церемонията граждани към загиналите герои за свободата на България с падане на колене. Във време, когато Въоръжените сили страдат от хронично недофинансиране, модернизацията им боксува, а във войските има некомплект от повече от 5000 души, да се посяга на военните ритуали, които пазят традициите и славата на армията е най-меко казано безотговорно!

От внимателния прочит на проекта на заповедта може да се направи извода, че отдаването на почит към загиналите за свободата и независимостта на България  с падането на колене за участващите в церемонията граждани отпада, като ще става със свеждане на глави, но за участващите в церемонията войски падането на колене остава. Така по време на церемонията пред падналите на колене военнослужещи за отдаване на почит на загиналите за свободата на България, на официалната трибуна нелепо ще стърчат официалните лица! Нелепо и обидно не само към паметта на загиналите, но и към участващите в церемонията военнослужещи!

Мотивът за отпадане отдаването на почит към загиналите за свободата на България  от гражданите с падане на колене, че по-възрастни хора изпитват затруднения да отдадат почит на героите по този начин е несериозен, тъй като и според сега действащия устав, това е призив, който не е задължителен!

Ние,  членовете на гражданско сдружение "Българска зора" смятаме, че такава промяна в Устава за войскова служба на въоръжените сили на Република България е неуместна и вредна, в ущърб на християнските традиции и воинските традиции на Българската армия.

                                          Председател на гражданско сдружение "Българска зора"

                                                                  ген. м-р ( о.з.)  д-р Петър Петров