Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 2011г.

Предложеният проект на Наредба за изменение на Наредба № 4 от 27.05.2011г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здравеопазването в трета държава е изготвен във връзка с необходимостта от привеждане на текста на чл. 4, ал. 3 към действащата нормативна уредба, а именно изменението в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа (посл. изм. и доп. бр. 95 от 28.11.2017г., в сила от 01.03.2018г.). Досегашният текст на чл. 4, ал. 3 предвиждаше преводите на български език на документи, издадени в чужбина да се заверяват от Министерството на външните работи на Република България. С изменението в Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа заверката на подписа на преводач на документи, издадени в чужбина се извършва от всички български нотариуси по места.

Адрес за изпращане на становища и предложения: pyoneva@mh.government.bg


Дата на откриване: 8.6.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 7.7.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари