Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност отразява измененията и допълненията в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), обнародвани в бр. 97 от 2017 г.  на „Държавен вестник”, както и някои редакционни промени, наложени от практиката по прилагане на ЗДДС и правилника в съответствие с европейското законодателство в областта на облагането с данък върху добавената стойност (ДДС).

Отговорна дирекция: „Данъчна политика”
E-mail: taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 29.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 28.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юни 2018 г. 09:46:44 ч.
nenchosp

Задълбочава се грешна политика за толериране на ведомствените бензиностанции

Освобождаването от обезпечения на ведомствените бензиностанции продължава една грешна политика на толериране на сивия сектор при пазара на горива, чрез мъглявата формулировка "собствено потребление", която е заложена в ЗДДС. Интересно, защо някога не се изпратят компетентните органи да направят едно тайно наблюдение, за да се види как "собственото потребление" е всъщност всеобщо!

Дали това не е планирана политика за туширане на социалното напрежение, чрез създаване на държавногарантирани канали за пласиране на евтини горива? А заплатите на 750 000 души на държаваната софра ги плащате с данъците на изрядната част от бизнеса, ама познайте - приходи там няма, всичко живо е на опашка във ведомствените бензиностанции, пък иначе бием тъпана че искаме да увеличим събираемостта на ДДС.