Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване проект на Закон за превенция от неблагоприятни климатични събития в земеделието

С приемането на законопроекта ще се осигури възможност за разширяване обхвата на системата за борба с градушките, като се постигне защита върху 100% от обработваемите земеделски земи в страната (за които не са налице забрани и ограничения от различно естество), както и урбанизирани територии, за които съществува техническа възможност – Велико Търново, Ловеч, Габрово, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Добрич, Варна, Бургас, Ямбол, Кърджали, Смолян, Благоевград, Кюстендил, Перник, София. Разширяването на обхвата ще се постигне чрез доизграждане на системата за наблюдение за опасни явления, с разполагане на 4 допълнителни радарни станции, което ще позволи получаване на радарна информация за територията на цялата страна; въвеждане в експлоатация на нови ракетни площадки и командни пунктове, с цел доизграждане и уплътняване на системата за ракетна защита; осъвременяване на материално-техническата база на съществуващите ракетни площадки и въвеждане на самолетен способ за борба с градушките и преразпределение на валежите.

В законопроекта се предвижда създаване на държавно предприятие, което да управлява риска от неблагоприятни климатични събития в земеделието. Държавното предприятие ще изпълнява функции по организиране и провеждане на активни въздействия върху градовите процеси и други неблагоприятни атмосферни явления; изкуствено увеличаване и преразпределяне на валежите; радиолокационно площно измерване на валежите и осигуряване на радарна метеорологична информация на други заинтересувани ведомства. Предвижда се органи на управление на предприятието да бъдат министърът на земеделието, храните и горите, управителен съвет, който да включва представители на Министерство на земеделието, храните и горите, представител на земеделските стопани, представител на Асоциацията на българските застрахователи, както и директор, ангажиран с представителни,  организационни, ръководни и контролни функции. Новосъздаденото държавно предприятие ще бъде правоприемник на сега действащата Изпълнителна агенция „Борба с градушките“, като ще поеме изпълняваните от нея функции и предвижданите нови такива във връзка с разширяване обхвата на противодействие срещу неблагоприятните климатични събития в земеделието.

Отговорна структура:

 Дирекция „Правна“, МЗХГ

 Email:

 HRangelov@mzh.government.bg  

 TsTrifonov@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 23.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 23.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари