Обществени консултации

Проект на Наредба Н-1 от 22.01.2014г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки

Предложеният проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № H-1 от 2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки („наредбата“) е свързан с необходимостта от уреждане на изрична хипотеза в разпоредбите на чл. 2, ал. 2 от наредбата, с цел избягване на различно тълкуване спрямо кои лица се прилага наредбата, с оглед на законово разписани изисквания в чл. 103в, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), че всички лица, независимо дали са данъчно задължени по ЗАДС, които приемат, разтоварват, съхраняват или извеждат енергийни продукти от пристанища и митнически складове, са длъжни да използват средства за измерване и контрол по чл. 103а от ЗАДС на местата за въвеждане и извеждане на енергийни продукти в съответния обект, както и в местата за съхранение на енергийните продукти в обекта.

Отговорна дирекция:"Данъчна политика"
E-mail:taxpolicy@minfin.bg

 


Дата на откриване: 22.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 21.6.2018 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
01 юни 2018 г. 16:39:43 ч.
galinivanov

Предложение за промяна

По отношение на публикуваните промени в наредба Н-1, предлагам следното изменение:

чл.44а, ал.2 

"В случайте, когато през пристанище в това число съоръжение за временно или митнически складиране с титуляр пристанищният оператор на съответният терминал се осъществява внос или въвеждане на територията на страната на кокс или въглища, точката на контрол е извеждането им от пристанището"