Обществени консултации

Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство „Зелени асистенти“ в Община Бургас

Предложения по проекта могат да бъдат депозирани в Община Бургас, както и на следните електронни адреси: m.velcheva@burgas.bg; z.georgieva@burgas.bg в 14 -дневен срок, считан от публикуване на настоящия проект на правилник.

Срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е 14 дни, предвид следните обстоятелства:

Предприятието се създава във връзка с изпълнение на проект по ОПРЧР 2014-2020г., като в насоките за кандидатстване е посочено, че същото трябва да е създадено към датата на сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ. Към настоящия момент община Бургас е представила изискуемите документи за сключване на договора и очаква покана за подписването му в края на м. май 2018 година.


Дата на откриване: 11.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 25.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари