Обществени консултации

Проект на Методика за разпределение на средствата по Фонд "Социална закрила"

Фонд “Социална закрила” (ФСЗ) е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

 

    На основание чл. 27. ал. 1 от Закона за социално подпомагане, средствата по ФСЗ се разходват за:

 1. социални помощи;

 2. целеви социални програми и проекти в областта на социалното включване;

 3. социални услуги, извършвани от общините, както и от лица, вписани в регистъра по чл. 18, ал. 2;

 4. изследвания и разработване на нормативна база в сферата на социалното подпомагане - не повече от 2 на сто от годишния обем на фонда;

 5. придобиване на дълготрайни активи и текущо поддържане на материалната база;

 6. изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социални услуги;

 7. издръжка на дейността на фонда - не повече от 5 на сто от набраните средства.

 

В тази връзка съгласно чл. 27, ал. 4 от Закона за социално подпомагане е регламентирано утвърждаването на методика за разпределение на средствата по ФСЗ от министъра на труда и социалната политика.

 

Разработеният проект на Методика за разпределение на средствата по ФСЗ е в изпълнение на дадени препоръки от Инспектората към Министерството на труда и социалната политика, след извършена комплексна проверка на дейността на ФСЗ в изпълнение на заповед № РД01-8 от 05.01.2018 г. на министъра на труда и социалната политика и необходимостта от прецизиране на процедурата за кандидатстване и отпускане на социална помощ от ФСЗ в изпълнение на чл. 27, т.1 от Закона за социално подпомагане.

 

 

 

 


Дата на откриване: 9.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 7.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари