Обществени консултации

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”

С проекта на НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА” (Обн. ДВ. бр. 55 от 6 юли 2007 г., изм. и доп., бр. 92 от 23 ноември 2012 г., изм. и доп., бр. 40 от 13 май 2014 г. , изм. и доп.,  ДВ.,  бр.41 от 5 юни 2015 г., изм. и доп., ДВ.,  бр.5 от 17 Януари 2017г.) се предлагат изменения и допълнения в НАРЕДБА № Н-5 ОТ 27 ЮНИ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СРЕДСТВА ОТ НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА”, /Наредбата/ в изпълнение на решение на Управителния съвет на Национален фонд „Култура“ № 5/09.08.2017 г.  Причината за предлаганите промени е постигане на прецизност в нормите, уреждащи  процедурата по оценяване на кандидатстващите проекти за финансово подпомагане от Национален фонд „Култура“.


Дата на откриване: 4.5.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 4.6.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари