Обществени консултации

Проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Целта, която се поставя с приемане на наредба за изменение и допълнение в Наредбата е да се запазят създадените правоотношения въз основа на администрирани местни такси и цени на услуги на територията на община Велинград по Наредбата. Съществува правна възможност за продължаване на вече започнати, както и за започване на нови процедури водещи до възникване, изменение, погасяване и прекратяване на правоотношения, възникали по силата на закона. Продължава се нормалното изпълнение на по приетия в началото на календарната година Бюджет на община Велинград.
Очаквани резултати от приемане на наредба за изменение и допълнение в Наредбата: Очакваните резултати след приемането на проекта за изменение на Наредбата е да се регламентират условията и реда за определяне, установяване, обезпечаване и събиране на местните такси и цени на услуги съобразно изискванията на закона и да не се допускат противоречия и различия между законовата и подзаконова нормативна уредба.


Дата на откриване: 30.4.2018 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Велинград
Дата на приключване: 30.5.2018 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари